Приемаме онлайн поръчки

Можете да направите поръчка на погачи, торти и сладки през поръчай онлайн или да се обадите на - 082 84 56 64!
0.00лв.

0 item(s) in Cart

Политика на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТ НА ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ

Във връзка с предоставянето на своите услуги по обработване на поръчки онлайн чрез уебсайта https://filadelfia-bg.com/ и по телефон и доставяне на поръчаните стоки ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ-ВАЛЕРИ ВЛАЕУСКУ, ЕИК: 040640556 със седалище и адрес на управление: гр. Русе ул. Иван Ведър №5 (“ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ”) обработва личните данни на своите клиенти в съответствие с приложимите закони и правила и настоящата политика за защита на личните данни.

С настоящата политика Ви информираме за видовете данни, които ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ обработва, за сроковете, целите и начина на тяхното обработване, както и за правата Ви във връзка с това обработване.

Категории лични данни, които обработваме

Обработването на Вашата поръчка и доставка е невъзможно без предоставяне на определени лични данни от Вас. В онлайн формата за поръчка е обозначено, както и когато направите поръчка по телефон ние Ви съобщаваме, кои лични данни за задължителни с оглед възможността да Ви бъде предоставена услугата: име, електронна поща, телефонен номер, ден на получаване, адрес за доставка или магазин, от който поръчката да бъде взета.

„Бисквитки“ (cookies)

Когато посещавате нашия уебсайт, временно ще бъдат съхранявани данни, изпратени от вашия браузър файлове, наричани „Бисквитки“, които са необходими за нормалното функциониране на уебсайта. Забраната на „Бисквитки“, може да навреди на функционирането и използваемостта на уебсайта или някои услуги да не могат да бъдат предоставяни напълно.

Видове “бисквитки” които ползва нашия уебсайт:

  • Задължителни: (_cfduid; PHPSESSID; wc_cart_hash; wc_fragments;)
  • Статистически: (_ga; _gat; _gid; _pinterest_cm; collect;)

Периоди на съхранение на личните данни

Предоставените на ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ данни могат да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането Ви за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Обикновено данните се пазят за целия период на обработване на поръчката и за разумен срок от време, след нейното обработване с оглед правото и защитата на нашите законни интереси, като например да сме сигурни, че поръчката изпълнена правилно и Вие сте останали доволни от нея, в случай на предявяване на или защита от правни претенции. В тези случаи срокът за съхранение няма да е по-дълъг от 5 години след обработването на поръчката, какъвто общия давностен срок в Република България.

Цели на обработване на личните данни

ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ обработва личните Ви данни за целите на предоставяне на обработване на Вашите поръчки, доставяне на поръчаните продукти, Вашето идентифициране при самата доставка. В допълнение може да обработваме Вашите лични за целите на защита нашите права и законни интереси или на трети лица.

Вашите права по отношение на обработваните лични данни

Във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, Вие имате всички права по Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните:

• Право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви данни;
• Право на достъп до обработваните от нас лични данни;
• Право на коригиране на Вашите лични данни;
• Право да изисквате изтриването на личните Ви данни;
• Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
• Право изисквате уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването;
• Право на преносимост на личните Ви данни;
• Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване;
• Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
• Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;
• Право на жалба до надзорен орган – надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

За всякакви въпроси във връзка с Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по-горе контакти на ЕТ ФИЛАДЕЛФИЯ.